Bilgi Bankası: Tanımlamalar
Tanımlamalar
Gönderen Turasistan Destek üzerinde 10 May 2016 01:38 PM

Tanımlamalar

Müşteri hizmetleri > Tanımlamalar, menüsü altında arama takip listesi, sözleşme formlar, eğitim, meslek, refakat tipi, başvuru tipi, müşteri grupları tanımlamaları yapılmaktadır.

Müşteri hizmetleri > Tanımlamalar > Sözleşmeler & Formlar, işlemler için gerekli olan form ve sözleşmelerin oluşturulduğu bölümdür. Form ve sözleşme tanımlanırken, Özel değerler belirtilip taslaklar oluşturulur. Özel değerler öncden tanımlanmış olan igadelerdir. Bu ifadeler şablonun gerekli olan bölümlerine yerleştirilir ve istenilen şekilde form oluşturulur.

Mesela;
$$KimlikNo$$
$$isim$$
$$DoğumTarihi$$
$$Cinsiyet$$
$$MahremKimlikNo$$

Resim 1 / Sözleşme & Formlar

 

 Müşteri hizmetleri > Tanımlamalar > Eğitim, eğitim durumları tanımlaması yapılmaktadır.


Resim 2 / Eğitim


 Müşteri hizmetleri > Tanımlamalar > Meslek,
meslek bilgileri tanımlaması yapılır.


Resim 3 / Meslek

 Müşteri hizmetleri > Tanımlamalar > Refakat Tipi, refakat tiplerinin tanımlaması yapılır.


Resim 4 / Refakat Tipi

 Müşteri hizmetleri > Tanımlamalar > Başvuru Tipi, müşterilerin başvuru tip tanımlaması yapılır.


Resim 5 / Başvuru Tipi

 Müşteri hizmetleri > Tanımlamalar > Müşteri Grupları, özel müşteri, personel ya da firmanın belirlediği müşteri tipi tanımlaması yapılmaktadır.


Resim 6 / Müşteri Grupları

 Müşteri hizmetleri > Tanımlamalar > Nereden Geldi, müşterinin firmaya nasıl ulaştığını takip etmek için ulaşma türü oluşturulur.


Resim 7 / Nereden Geldi

 

 

(0 oylar)
Bu makale yararlıydı
Bu makale yararlı değildi

Yorumlar (0)
Turasistan Destek